בית ספר ירוק

הפעילות המדעית בבית הספר מטפחת בקרב התלמידים, ההורים והצוות החינוכי התנהגות המגבירה את הסיכויים להשגת בריאות מיטבית, לשימורה ולהפיכתה לאורח חיים. הפעילות מאפשרת תמיכה לרווחתו של התלמיד בהקניית ידע, כלים ואפשרות בחירה תוך לקיחת אחריות.
פן נוסף עוסק בהעמקת ערכי החינוך הסביבתי ע"י טיפוח הקשר של התלמידים עם סביבתם ושמירה עליה תוך כדי הטמעת ערכי החינוך הסביבתי וקיום פעילויות להתנהגות ירוקה  ולקידום בריאות  התלמידים.

בית ספר ירוק
עשייה ירוקה קיימת בבית הספר מזה מספר שנים, בכל שכבות הגיל. הפעילות מתבצעת  בכיתות, בחצרות ומחוץ לשטח ביה"ס בשיתוף עם הקהילה תוך שילוב נושאי סביבה וקיימות באירועים ובפעילויות של בית הספר.

אורח החיים המקיים כתרבות בית ספרית (שימוש מושכל במשאבים)
התלמידים שותפים מלאים להפעלת פרויקטים המקיימים הלכה למעשה את חזון בית הספר:
איסוף נייר משומש, סוללות ומיכלים למחזור.
צמצום שימוש בנייר בחיי היום יום
גידול צמחי נוי חסכוניים במים וצמחי תבלין בגינה אורגנית המושקים בטפטפות.
שמירה על סביבה נקייה
פעילות מועצת תלמידים ירוקה