מי אנחנו

בית ספר גניגר הינו מסגרת חינוכית ומרכז מומחיות לאוכלוסייה עם ליקויים התפתחותיים אינטלקטואליים ומצרף לקויות נלוות המאמין בהנעת התלמיד להתפתחות והנעת המורה להתמקצעות.

בית הספר מאמין בהפעלת גישות חינוכיות, טיפוליות חדשניות ,ייחודיות המתבססות ומדגישות את מודל איכות החיים ,גישות המפתחות יוזמה ואוטונומיה, הבעת רצונות, העדפות וסינגור עצמי.

השאיפה היא שכל תלמיד יפתח מערכת פנימית של ערכים שינחו את בחירותיו בעתיד וישפרו את איכות חייו.

 צוות ביה"ס מאפשר לתלמידים התנסויות רבות ומגוונות בתחומים השונים בכדי להכשירם לתפקוד ושילוב פרו-אקטיבי ומיטבי בחברה ובקהילה. אנו עושים זאת  באמצעות דיאלוג דינאמי בין מורים, תלמידים והורים, דיאלוג המבוסס על ערכי כבוד, נאמנות, הדדיות ,יוזמה ואחריות אישית.
טיפוח אקלים בית ספרי והובלה למצוינות מקצועית והישגים זוכים להכרה ותחושת גאוות יחידה בבית ספרינו. הדבר בא לידי ביטוי באמצעות פיתוח, כתיבה, פרסום ומכירת תוכניות לימודים לחינוך המיוחד בתחומי ידע  שונים, בקיום קשרים הדוקים עם הקהילה האקדמית התורמים ונתרמים מבחינה מקצועית ובפיתוח קשרי החוץ והפנים של בית הספר.

ביה"ס זכה בפרסים בתחומי ידע מגוונים: פרס חינוך (ארצי) בשנת תשמ"ב 1982 ,בשנת תשס"ד 2004
זכה בית הספר בפרס זהירות בדרכים, פרס חינוך עירוני ופרס על דו קיום מטעם הסתדרות המורים.

כבית ספר השואף למצוינות מתמדת אנחנו בודקים את עצמנו ושואלים: מה חשוב לנו, במה אנו מאמינים ולאן אנחנו רוצים להתקדם מתוך הערכה של התבוננות עצמית המביאה לפיתוח ושימור אקלים מיטבי מקצועי, חברתי ואישי לתלמידים ולצוות.

אנו מאמינים שהתלמידים שלנו הם כמו כולם, מגיע להם ללמוד ולהגיע להישגים לכן בית הספר פועל מתוך אחריות להצלחת התלמידים ולמימוש חזונם העתידי.

מוזמנים להציץ ולבקר
תמי מנור

פרס חינוך – תשס"ד 2004  

נימוקי הפרס

 על העמדת התלמיד בעל הצרכים המיוחדים במרכז העשייה החינוכית מתוך אמונה
ביכולתו לצמוח ולקחת אחריות ועל ההשקעה הרבה בפיתוח מיומנויות תפקוד בקרב
התלמידים כדי שיוכלו להשתלב בחיי הקהילה ובחברה.

על טיפוח גישות חינוכיות וטיפוליות חדשניות על פי מודל איכות החיים לאוכלוסייה
עם נכויות התפתחותיות, ועל התרומה המשמעותית של בית הספר כמרכז מומחיות
וכמוקד מידע והדרכה למוסדות אחרים בארץ ובחו"ל בתחום זה.

על חדשנות ויצירתיות בפיתוח ובגיבוש מגוון רחב של תכניות לימודים בתחומים
רבים ושונים ועל חלוציות בהפעלת מגמת תקשורת בקרב תלמידים בעלי צרכים
מיוחדים.

על עבודת צוות מרשימה המתאפיינת במסירות ובמוטיבציה גבוהה, ועל טיפוח סביבת
לימודים רב תרבותית ברוח של דו-קיום ושל כבוד הדדי בקרב אוכלוסיית התלמידים
הבאים ממגוון אזורי מגורים של דתות ולאומים.