אומנויות

הבעה ויצירה תורמות להתפתחות הכוללת של הילד ובתנאים מתאימים
לפיתוח כשרים קוגניטיביים, רגשיים, סנסומוטוריים וחברתיים.

הפעילות מאופיינת בהנאה רב חושית ורגשית כאלמנט המושך להתנסות
והתמודדות עם קשיים הכרוכים בעשייה, חשיפה וטיפוח הכוחות והיכולות
הבאים לידי ביטוי במהלכה.

הלימודים נושאים אופי של התנסות מצטברת לפיתוח הכישורים המעשיים
המאפשרים להקנות בהדרגה מיומנויות טרום תעסוקתיות.

כחלק מהתעסוקה הנלמדת הוקם מפעל יצור בית ספרי המתמקד ביצירת
ומכירת מוצרי נוי מחומרים שונים – משי, פימו (חימר פולימרי), עץ
קרמיקה ועיסת נייר.