תעודת בגרות חברתית

תכנית "תעודת בגרות חברתית" מעניקה למשתתפים בה חוויה בעלת אופי התנדבותי, החושפת אותם למציאות שמעבר לחייהם הרגילים, ומאפשרת להם לתרום לאחר.
מטרות התוכנית:
לחזק הרגשת השתייכות התלמיד לקהילתו
ליצור היכרות עם צורכי החברה והקהילה
לשפר את התקשורת של התלמיד עם הזולת
לסייע לתלמיד לעמוד על נטיותיו, יכולותיו ומגבלותיו
לחזק את התלמיד במצבים של קשיים וכישלונות דרך פעילות בקהילה בבית הספר גניגר פועלים התלמידים במספר מוקדים: אריזת מזון לנזקקים דרך עמותת "לקראת שבת"
תמיכה ועזרה לקשישים בבית האבות "דור כרמל", איסוף תרומות בעזרת קופות צדקה השייכות ל"אגודה למלחמה בסרטן", עזרה ותמיכה  בבסיס מרפ"א צפון ועזרה בבית החולים רמב"ם.
הפעילות של תלמידי בית הספר הינה קבוצתית ומתקיימת בשעות הלימודים. את הפעילות מלוות מורה וסייעת. בסיום הפעילות יושבים תלמידי הכיתה ודנים על אשר חוו ומתעדים את עשייתם וחוויותיהם.