התארגנות לקראת הליכה לבית הספר


הנושא: טיפול עצמי- עצמאות אישית.
תת נושא: התארגנות לקראת הליכה לבית הספר