שימוש במשאבי קהילה

הכרה ושימוש במשאבי קהילה  מהווה נדבך חשוב בדרך לחינוכו של תלמיד לקראת בגרות.
כל אחת ואחת מן הפעילויות פונה לחיזוק פן אחר בחייו של התלמיד. נסיעה עצמאית בתחבורה ציבורית הינה התנאי הראשוני לקראת עצמאות, מיומנויות רחוב, שימוש בכסף והכרת מוסדות ציבור שונים מאפשרים יכולת בחירה בחיי היום יום. שימוש במשאבי קהילה באופן מושכל מאפשר לתלמיד לבנות לעצמו פעילויות פנאי ועל ידי כך להעשיר את עולמו.
בבית הספר גניגר מתחילים התלמידים כבר בגיל צעיר להכיר את מיומנויות הרחוב השונות: כללי זה"ב , נסיעה בתחבורה ציבורית בקבוצה ובאופן פרטני תוך כדי תשלום על שירות זה באופן עצמאי, שימוש בכסף בחיי היום יום תוך כדי התנסות בקנייה על פי בחירה אישית וקבוצתית  תשלום חשבונות מזדמנים בבנק ובדואר ועוד.