מצא את הספרים

התלמידים השתתפו במשחק סימני דרך שבו היו צריכים להגיע לספריה לאחר שענו על חידונים.

החידונים הובילו אותם לחדרי לימוד בבית הספר והם איתרו בחדרים ספרי קריאה.