ספרייה

פעילות הספריה בשנה״ל תשע״ו

השנה הרחבנו את מעגל התלמידים שלומדים בספריה. קבוצות רבות של תלמידים משתמשים בספריה לומדים בה ונבנים משעות סיפור או טיפולים קבוצתיים ואינדיבידואלים.
תלמידים רבים מגיעים עם מחנכי הכיתות ומחליפים ספרי ספריה על בסיס שבועי.
כמו כן, השנה הגדלנו את מאגר ספרי הקריאה שלנו בזכות ההשתתפות במצעד הספרים.
בזכות התרחבות פעילות הספריה ניתן היה לשלב תלמידים בעבודת הספריה- נאמני ספריה.
תלמידים אלו סייעו לתלמידים אחרים ועזרו בסידור ואירגון הספריה ובכך תרמו תרומה אישית לבית הספר ונהנו מאוד.


מצגת הסבר על הנעשה השנה סימני דרך