שרות לאומי

בבית הספר ע"ש גניגר בחיפה, מופעלת תוכנית שירות לאומי לתלמידים עם ליקויי התפתחות.

לקראת שילובם עברו התלמידים סמינר הדרכה קצר.

בנוסף למדו התלמידים לנסוע באופן עצמאי בתחבורה ציבורית אל מקום עבודתם, בשעות הבוקר ולחזור לביתם עם סיום העבודה.

התוכנית מלווה על ידי רכזת עמותת משלבים, אשר נמצאת בקשר עם המעסיקים וכן על ידי מחנכת הכיתה והיועצת.

התלמידים עובדים ארבעה ימים ולומדים יומיים נוספים בבית הספר.

בעת שהותם בבית הספר נערכות עימם שיחות המיועדות לאפשר ליבון רגשות, חיזוק יכולות התאמת ציפיות ועוד.

ההדרכה הינה אישית וקבוצתית.