פעילות פנאי

בתוכנית מפת"ח הל"ב ניתן  דגש לנושא פעילות הפנאי: "לכל פרט הזכות להנות מפעילות פנאי והאחריות לאפשר לאחר ליהנות מפעילות הפנאי בה בחר לעסוק. פעילות פנאי מאופיינת כפעילות מהנה הנעשית בזמן הפנוי ממחויבות ומתוך בחירה אישית".

תלמידי בית הספר גניגר בשכבת הבוגרים לומדים ומתנסים בפעילויות פנאי רבות ומגוונות. מזה שנתיים נוהגים תלמידי השכבה הבוגרת להפגש בימי שישי אחת לשבועיים לשעתיים של פנאי והנאה.
כל כיתה מכינה תוכנית ממגוון פעילויות הפנאי. בין הפעילויות שהתנסו בהן ניתן למצוא:
מסיבת ריקודים סלוניים , יציאה לקולנוע, מסיבת יום הולדת, ריקודי עם ועוד.
התלמידים המשתתפים לומדים כללי התנהגות מקובלים בסיטואציות חברתיות תוך היכרות עם מגוון פעיליות בסביבה תומכת ומכילה.
התלמידים המארגנים לומדים אחריות יוזמה ויצירתיות. כלים עימם יוכלו להשתמש בחיי היום יום ולהעשיר את עולמם.

פעילות פנאי בתוכנית מפת"ח הל"ב ניתן  דגש לנושא פעילות הפנאי: "לכל פרט הזכות להנות מפעילות פנאי והאחריות לאפשר לאחר ליהנות מפעילות הפנאי בה בחר לעסוק. פעילות פנאי מאופיינת כפעילות מהנה הנעשית בזמן הפנוי ממחויבות ומתוך בחירה אישית". תלמידי בית הספר גניגר בשכבת הבוגרים לומדים ומתנסים בפעילויות פנאי רבות ומגוונות. מזה שנתיים נוהגים תלמידי השכבה הבוגרת להפגש בימי שישי אחת לשבועיים לשעתיים של פנאי והנאה.כל כיתה מכינה תוכנית ממגוון פעילויות הפנאי. בין הפעילויות שהתנסו בהן ניתן למצוא:מסיבת ריקודים סלוניים , יציאה לקולנוע, מסיבת יום הולדת, ריקודי עם ועוד.התלמידים המשתתפים לומדים כללי התנהגות מקובלים בסיטואציות חברתיות תוך היכרות עם מגוון פעיליות בסביבה תומכת ומכילה. התלמידים המארגנים לומדים אחריות יוזמה ויצירתיות. כלים עימם יוכלו להשתמש בחיי היום יום ולהעשיר את עולמם.

תלמידי בית הספר גניגר בשכבת הבוגרים לומדים ומתנסים בפעילויות פנאי רבות ומגוונות. מזה שנתיים נוהגים תלמידי השכבה הבוגרת להפגש בימי שישי אחת לשבועיים לשעתיים של פנאי והנאה.כל כיתה מכינה תוכנית ממגוון פעילויות הפנאי. בין הפעילויות שהתנסו בהן ניתן למצוא:מסיבת ריקודים סלוניים , יציאה לקולנוע, מסיבת יום הולדת, ריקודי עם ועוד.התלמידים המשתתפים לומדים כללי התנהגות מקובלים בסיטואציות חברתיות תוך היכרות עם מגוון פעיליות בסביבה תומכת ומכילה.התלמידים המארגנים לומדים אחריות יוזמה ויצירתיות. כלים עימם יוכלו להשתמש בחיי היום יום ולהעשיר את עולמם.