חוברת מעברים

חוברת מעברים / מעברים כחוויה נבנתה והותאמה לתלמידי בי"ס.

בחוברת:

הקדמה

C.O.P.M

הערכת יכולת תקשורתית

הערכת יכולת ניידות

איסוף נתונים

תוכנית מעבר אישית רב שנתית

תוכנית לימודים אישית (תל"א)

מקורות

 מוזמנים לקנות חוברת זו בבית הספר. לפרטים:04-8375521