למידה מרחוק בשעת חירום

מתקוננים ללמידה בשעת חרום

קישורים:

אתר משרד החינוך

מרכז הדרכה מחוזי לתקשוב

סביבות הלמידה שאיתם אנו עובדים כל השנה- כנסו עם סיסמת התלמידים

ג'ינג'ים ברינפופ עשר אצבעות