תוכנית התקשוב תשע"ה – תשע"ז

התכנית מקדמת בבתי הספר תהליכי תקשוב במטרה להופכם לארגונים מתוקשבים, זאת בדגש על הטמעת פדגוגיה חדשנית ופיתוח אוריינות דיגיטלית במגוון תחומים המקוונים להשבחת תהליכי הוראה, למידה והערכה ותהליכים חברתיים- שיתופיים

קישור לענן החינוכי השתלמות בית ספרית קישור לקמפיין הטכנולוגי
השתלמות בית ספרית בנושא תקשוב
  • סביבות הלמידה שקיבלנו בעקבות כניסתנו לתוכנית התקשוב.
ג'ינג'ים ממשק אופק