הכנה לעולם העבודה

תחום עולם העבודה מהווה חלק חשוב בהכנתו של התלמיד לחיים של איכות בתקופת הבגרות. היכולת להשתלב במקום עבודה מובילה לעצמאות בתחומי החיים השונים. תהליך ההכנה לעולם העבודה כולל בתוכו את גיבוש הזהות של כל תלמיד ותלמיד כאדם עובד, הקניית מיומנויות עבודה בתחומים ספציפיים, טיפוח כישורים ותקשורת בין אישית במקום העבודה ופיתוח יכולת תכנון ,ביצוע וקבלת החלטות.
תלמידי בית הספר מתנסים בסביבות עבודה לימודיות : במטבח וחדר אוכל, במזכירות, באחזקה, בגינון חצר בית הספר, בשיעורי טכנולוגיה ובמפעל הבית ספרי. מחוץ לבית הספר מתנסים התלמידים בעבודה במע"ש, בצבא, בבית האבות, בבית החולים רמב"ם  ועוד.